Dva roky vz’ajomnej inspir’acie

Deleg’aciu SHO priv’ital v moskovskom s’idle N’arodn’eho Soboru

Koncom minulého roka prebehlo oficiálne stretnutie delegácie Slovenského Hnutia Obrody pod vedením predsedu Róberta Šveca s vedením moskovského regionálneho oddelenia hnutia Národný Sobor Народный Собор pri prílezitosti druhého výrocia podpísania dohody o spolupráci medzi oboma organizáciami.

Delegáciu SHO privítal v moskovskom sídle Národného Soboru jeho riaditel Alexander Lapin, kandidát politických vied i Denis Olegovic Tropin, najvyšší predstavitel pravoslávneho vojensko-vlasteneckého klubu Dobrovolník Доброволец.

Denis Olegovic Tropin pocas rozhovoru s Róbertom Švecom.

Nové perspektívy

Alexander Lapin i Róbert Švec prerokovali širokú škálu zahranicno-politických i domácich otázok, ako i dalšie moznosti spolupráce medzi oboma zdruzeniami. „Dokázeme sa navzájom inšpirovat a to je významný dôvod pre uzšiu spoluprácu do budúcnosti,“ poznamenal Róbert Švec. Práve v týchto dnoch oslavujeme druhé výrocie nášho projektu Staráme sa, cez ktorý pomáhame slovenským sociálne znevýhodneným rodinám, cím rozvíjame myšlienku spolupatricnosti v realite prítomnosti. Obdobný projekt s názvom Dobrá vôla Добрая Воля Národného Soboru stál pri zrode projektu pomoci druhým.

Slovenské Hnutie Obrody na oplátku inšpirovalo ruských partnerov realizovat ekologický projekt Nebud svina Не будь свиньёй. Ako sa uvádza na stránke Národného Soboru: „Chceme, aby naše deti mohli zit v zdravom zivotnom prostredí, aby sa mohli prejst cistým lesom a nievidiet hory pivových fliaš a iných odpadkov nezodpovedných ludí.“

Фото:

Projekt Zem predkov

Najvýznamnejším projektom na ktorom participovali obe organizácie je projekt Zem predkov Земля предков, ktorý spocíval v zozbieraní zeme z najvýznamnejších kútov slovanského sveta, ako aj z významných miest bojov, ako napríklad Bitka na Kosovom poli, ci Bitka o Moskvu. Zem predkov obsahuje i pôdu zo starobylej Nitry – matky slovenských miest. Projekt Zem predkov je projekt pripomínajúci naše spolocné slovanské korene, históriu, kultúru i jazyk.

Denis Olegovic Tropin previedol delegáciu SHO po centrále zdruzenia, kde sa vykonáva cinnost organizácie, vrátane spolocného projektu Staráme sa — ДобраяВоля. Národný Sobor vydáva niekolko tlacovín a bulletinov prostredníctvom ktorých priblizuje svoje aktivity obcanom Ruskej federácie.

Slovenské Hnutie Obrody (SHO.SK)